Citi

Būvgružu izvešana, utilizācija

Zāles pļaušana

Teritorijas labiekārtošana

Bruģēšana

Tāmēšana, konsultācijas